Meny styring

Tilgjengeliggjør dine ressurser!

Tastevalg: Ved bruk av menystyring rutes kunden direkte til dine medarbeidere ut fra hvilken informasjon de søker.

Dette håndteres ved kundens egne valg som foretas via tastetrykk på telefonen. Her kan kunden også få mulighet til å velge automatiske tjenester, hvor de selv kan bestille eller automatisk få opplest den informasjonen de har behov for.

Talevalg: Menystyringen kan også leveres som "talevalg". Dette er forenklende ved "store menyer",
gir personlig identitet og lokal tilhørighet. Innringer sier hvem de vil snakke med og kommer dit de skal.