Sentral kø

Gjør ventetiden så behagelig som mulig for dine kunder.

I travle tider er det ofte uungåelig at kundene må vente i kø. Itel sikrer med sine IN-tjenester at ventetiden blir så behagelig som mulig og at kunden ikke må vente mer enn nødvendig.

En sentral kø hos Itel vil administrere alle svarsteder for en bedrift, uavhengig av deres geografiske plassering. Den sentrale køløsningen vil alltid ha oversikt over hvilke kundebehandlere i bedriften som er ledig til å motta innkommende anrop.

På denne måten behøver man ikke sende anropet ut på "leting" etter en ledig kundebehandler. Anropet vil hurtigst mulig bli satt opp til den kundebehandleren som har vært lengst ledig. Anropene kan også fordeles i en bestemt rekkefølge, hvor hver kundebehandler eller hvert kontor mottar anrop etter en gitt prioritet.

- Kunden kan få oppdatert informasjon om nyheter fra bedriften.
- Kunden kan velge hvilken musikk de ønsker å høre mens de venter på svar.