Spesefikk styring

I tilfeller når kunden ikke selv vet hvem de skal snakke med, kan det defineres enkle kriterier som sørger for at kunden får snakke med riktig person. Typiske kriterier for dette kan være:

  • Kundenummer eller kontonummer
  • Kundens geografiske bosted
  • Kundens alder og/eller kjønn
  • Deres avtale med kunden (VIP, Gullkort osv.)

Med bakgrunn i denne informasjonen kan man dirigere kunden til riktig medarbeider. I ettertid kan man ta ut statistikk som gir en oversikt over hvilke kunder som har ringt og på hvilke tidspunkt. Denne oversikten kan således benyttes til å tilpasse bedriftens ressurser direkte etter kundens behov.