Tidsdirigering

De fleste bedrifter har ofte kontorer med forskjellige åpningstider. I slike tilfeller er det viktig å kunne administrere telefontrafikken slik at kunden kommer til riktig kontor innenfor deres åpningstid.

Bedrifter med faste åpningstider kan derfor benytte en tidsdirigering for å administrere åpningstidene. En enkel tidsdirigering inneholder åpningstider for alle ukedager. Det kan også settes spesielle åpningstider på enkelte ukedager og/eller helligdager.