IP tjenester

Hvorfor IP telefoni fra Itel?

Dette sier 750.000 brukere fra USA og Asia:

  • Brukeren: får telefonen integrert med data. Funksjoner, adresselister, telefonbeskjeder etc. ett sted - på PC-en. Kan flytte med seg telefonnummeret til andre kontorer, mobil, hjemmekontor etc. Altigen sine telefoner ligner på vanlige telefoner - lett å ta i bruk. Man kan også fortsette å bruke en analog telefon, og få alle tilleggene på dataskjermen.
  • Sentralbordet: kan være plassert hvor som helst hvor det er en PC. Flere kan dele sentralbordfunksjonen uten å sitte på samme sted.
  • Callsenter: er satt opp med kraftige funksjoner som talemenyer og regler for hvordan trafikk skal dirigeres slik at alle operatørene får ønsket arbeidsbelastning og intensitet i arbeidet. Altigen gir high-class funksjonalitet også på rimeligste modell.
  • Systemansvarlig: har telefon og data på samme driftsplattform og samme kabling. Enkelt å drifte, enhetlig å holde ved like. Altigen er meget sterk på dette området og følger i tillegg industristandarder, ingen properitære løsninger.
  • Eier / Den som betaler regningen: liker IP-telefoni fordi telleskritt på intern trafikk elimineres, all trafikk går på datalinjene. Altigen gir mye valuta/ funksjonalitet for pengene ved innkjøp. Ingen obligatoriske vedlikehold og oppgraderingsavtaler.